Nawóz do stosowania powierzchniowego: HAIFA Topdress

HAIFA Topdress

19-5-15+3MgO+ME

Haifa Topdress jest wyjątkowo efektywnym nawozem do stosowania pod rośliny rosnące w doniczkach lub konte­nerach. Oprócz podstawowych składników pokarmowych, nawóz zawiera pełny zestaw mikroelementów utrzymu­jących kolor roślin. Po zastosowaniu powierzchniowym do pojemników, pod wpływem wilgoci część granul nawozu rozpuści się powodując przyczepienie się pozostałego nawozu do powierzchni podłoża. Zapobiegnie to stratom nawozu w przypadku wywrócenia się doniczki lub pojemnika z rośliną.

HaifaTopdress zawiera w swoim składzie szybko działające składniki, wolno działające oraz składniki o kontrolowa­nym uwalnianiu się:

Azot i potas w otoczce z żywicy polimerowej uwalniają się pod wpływem temperatury („kontrolowane uwalnianie”), przy minimalnym ryzyku ich wypłukiwania z podłoża. Taka forma składników jest bezpieczna dla roślin. Otoczkowane jest 70% całkowitego azotu i 75% całkowitego potasu.

Azot o „spowolnionym” działaniu stanowi 18% całkowitego azotu w nawozie i jest uwalniany pod wpływem wilgoci, temperatury i aktywności mikrobiologicznej podłoża.

Skład nawozu
Azot całkowity (N) 19%
Azot azotanowy (N-N03) 3,20%
Azot amonowy (N-NH4) 1,20%
Azot mocznikowy (N-NH2) 11,00%
Azot - mocznik formaldehyd (N-CN) 3,60%
rozpuszczalny w zimnej wodzie 0,16%
rozpuszczalny w gorącej wodzie 0,11%
Pięciotlenek fosforu rozpuszczalny w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie (P2Os) 5%
Rozpuszczalny w wodzie (P2Os) 4,80%
Tlenek potasu (K20) 15%
Tlenek magnezu rozpuszczalny w wodzie (MgO) 3%
Bor (B) 0,01%
Miedź (Cu) 0,17%
Żelazo (Fe) 0,70%
Mangan (Mn) 0,35%
Molibden (Mo) 0,00%
Cynk (Zn) 0,17%

Długość działania: 4-5 miesięcy

Wielkość granul: 90% o średnicy 0.7 – 3.15 mm

 

Dawkowanie

  • 2 – 4 g/l dla doniczek < 10 litrów
  • kontenery > 10 litrów: 20 – 30 g/kontener + 1 g/l ekstra na każdy 1 litr podłoża w kontenerze > 10 litrów
  • podlanie po zastosowaniu nawozu przyspieszy pobór składników pokarmowych nawozu

 

Ceny oraz dostępność ustalane indywidualnie.