Multigro™
Nawozy częściowo otoczkowane do upraw w gruncie

Częściowo otoczkowane nawozy Multigro® gwarantują optymalne i wyjątkowo wydajne uwalnianie składników pokarmowych, zapewniając jednocześnie ochronę środowiska. Połączenie otoczkowanych i nieotoczkowanych granulek zapewnia działanie startowe oraz ciągły i zrównoważony wzrost podczas całego okresu uprawy. Nawóz Multigro® wystarczy zastosować tylko jeden raz, aby zapewnić optymalne nawożenie, przy zredukowanych stratach składników (minimalne wymywanie).

Czystość

wysoko skoncentrowany i czysty nawóz

Wydajność

jedno nawożenie wystarcza dla całego cyklu uprawy

Jakość

równo dobrane wielkości granul dla zapewnienia jednolitego wysiewu

Optymalne odżywianie

specjalnie dostosowany do danej uprawy

Pewność

niski poziom EC, brak zagrożenia przenawożenia

Oszczędność

zwiększony plon i oszczędność kosztów pracy

Multigro™ – zasada działania

Multigro™ jest mieszanką nawozów Multicote™ i nieotoczkowanych nawozów granulowanych. Szybka dostępność łatwo przyswajalnego azotu, fosforu i potasu z nieotoczkowanych nawozów granulowanych zapewnia startowe odżywienie na początku uprawy. Otoczkowane nawozy (Multicote®) zapewniają roślinie niezbędne substancje odżywcze przez pozostały dłuzszy czas uprawy. Czas działania i szybkość uwalniania są uzależnione jedynie od temperatury gleby (patrz ilustracja Multicote®). Nawóz Multigro® jest dzięki temu specjalnie dostosowany do potrzeb nawozowych rośliny.

Multigro® 18-6-18+4 MgO

Nawóz Multigro® 18-6-18+4 MgO został specjalnie opracowany do upraw w otwartym terenie (np. bukszpan). W normalnych europejskich warunkach czas działania wynosi od pięciu do sześciu miesięcy. Stosunek NPK 18-6-18+4 MgO gwarantuje optymalny wzrost oraz zwiększa odporność rośliny na cho-roby. Potas w Multigro występuje pod postacią azotanu potasu, zarówno w formie otoczkowanej jak i nieotoczkowanej. Potas jest niemal natychmiast dostępny, nawet przy niskich temperaturach gleby. Natomiast dzięki części otoczkowanej, dostępność potasu jest zagwarantowana również pod koniec uprawy.

Formulacja ta zawiera również magnez w wysokim stężeniu. Magnez jest ważny dla utrzymania zielo-nego koloru liści oraz zapewnienia odporności rośliny na grzyby i inne choroby.

Multigro® 22-7-22

Multigro® 22-7-22 nadaje się do zastosowania w szerokim zakresie upraw w otwartym terenie. Zarówno w przypadku szczepionych młodych drzewek, jak i w przypadku krzewów i dojrzałych drzew, Multigro® 22-7-22 zapewnia optymalne nawożenie. W normalnych europejskich warunkach czas działania wynosi od czterech do sześciu miesięcy. Wynoszący 1:1 stosunek azotu do potasu zapewnia optymalne wspar-cie rozwoju wegetatywnego i generatywnego. W rezultacie hodowane są rośliny wysokiej jakości. Potas z otoczkowanego i nieotoczkowanego azotanu potasu jest łatwo przyswajany, nawet przy niskich tem-peraturach gleby. Potas jest ponadto ważnym elementem dla zapewnienia silnych i zdrowych roślin. Nadaje on roślinom głębokiego zielonego koloru i stymuluje odporność na choroby, susze i przymrozki.

Multigro® dla szkółek drzew i krzewów– sposób stosowania i dozowanie

Ze względu na nawozy częściowo nieotoczkowane z szybką dostępnością składników odżywczych, Multigro® najlepiej stosować maksymalnie tydzień do dwóch tygodni przed sadzeniem. Nawożenie rzędowe jest korzystniejsze w przypadku zastosowania w otwartym terenie. Multigro® można stosować również rzutowo, tradycyjnym siewnikiem nawozów. Deszcz padający po aplikacji przyspiesza wchłanianie składników pokarmowych.

Formulacja NPK i dozowanie Multigro® zależy od zasobności gleby, rośliny i okresu wysiewu. Aby otrzymać szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się ze swoim doradcą. Poza standardowymi formulacjami NPK Multigro®, Haifa oferuje również składy NPK dostosowane do indywidualnych po-trzeb. Każdy hodowca dysponuje własnymi specyficznymi warunkami uprawy i stosuje własny program nawożenia. Haifa ma na to sposób – wprowadzanie zmian w składzie NPK, czasie działania, procencie otoczki i mikroelementach.

Ceny oraz dostępność ustalane indywidualnie.

Multigro® dla szkółek drzew i krzewów – skład

Skład 18-6-18+4 MgO 22-7-22
Azot (całkowity N) 18%*
w tym 80% otoczkowany
22%*
w tym 80% otoczkowany
Azot azotanowy (N-NO3) 5,1% 6,7%
Azot amonowy (N-NH4) 1,4% 1,8%
Azot amidowy (N-NH2) 11,6% 13,5%
Pięciotlenek fosforu (P2O5) 6,0% 7,0%
Rozpuszczalny w wodzie 5,6% 5,9%
Tlenek potasu (K2O) 18%*
w tym 80% otoczkowany
22%*
w tym 80% otoczkowany
Tlenek magnezu (MgO) 4,0% -